CitiCall - Telefonväxeltjänster

Telefonväxeltjänster

Ab CitiCall Oy har en bra beredskap att ta över er nuvarande telefonväxel verksamhet och sköta den som extern tjänst.

Flytta er telefonväxel till CitiCall under semesterperioden

Under t.ex. semestermånaderna är det ofta problematiskt att hitta en passlig vikarie som sköter företagets telefonväxel.

Ni kan flytta er telefonväxelverksamhet under semesterperioden till CitiCall.

Vi erbjuder äkta svenskspråkig service

Vi erbjuder äkta svenskspråkig service med lokalkännedom om hela svenskfinland. I telefonen svarar alltid en tvåspråkig människa med svenska som modersmål och vana att förstå olika finlandssvenska dialekter. Vi svarar naturligtvis tvåspråkigt både på svenska och finska till era kunder och samarbetspartner.

Hantering av inkommande samtal

Vid inkommande samtal styrs samtalet automatiskt till våra tjänster. Vi tar emot samtalet och förmedlar samtalet vidare. Vid behov informerar vi kunden om t.ex. frånvaro eller tar emot information att förmedlas vidare.

 

 

Copyright © 2013 Ab CitiCall Oy